Voorkom geldsmijterij

Knillis vindt dat een efficiënte gemeentelijke organisatie, er niet alleen is om kosten te besparen, maar zeker ook om de mensen die er werken en de burgers die er gebruik van maken meer levensvreugde te geven.

Knillis is kritisch over het inhuren van adviesbureaus en externe adviseurs. Onze suggestie van een Ideeënmakelaar biedt hier soelaas. Hij organiseert de denkkracht van burgers, maakt zo optimaal van aanwezige kennis en helpt flink te besparen. In dit perspectief zal ook een eigen stadsarchitect besparend kunnen werken.

Al eerder stelde Knillis voor een gemeentefonds op te richten waaruit de amateur sport / cultuur en cultuurhistorische en allerlei andere verenigingen ondersteuning wordt geboden bij het runnen van de vereniging. Daardoor hou je de vereniging levend en voorkom je de maatschappelijke kosten verbonden met eventuele opheffing van die vereniging.

Baatbelasting

Knillis zal niet meewerken aan een verhoging van de woonlasten van de gewone burgers, met name de WOZ. Wel vinden wij, dat het bedrijfsleven wat meer mag meebetalen aan de gemeenschapsvoorzieningen. Dat betekent dat waar mogelijk baatbelasting wordt ingevoerd en de WOZ op niet-woningen in de komende vier jaar structureel wordt verhoogd.

Duurzaamheid

De gemeente schaft per direct alle subsidies aan particulieren en bedrijven voor duurzame maatregelen af. Deze gelden worden ingezet om de financiering van verduurzaming e-neutrale verbouwing /renovatie van alle verenigingsgebouwen en gemeenschapshuizen te financieren. Deze laatste financiering komt iedereen in de gemeente ten goede.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt niet verhoogd boven het niveau van 105% kostendekkend.

Europa

Er wordt actief en systematisch gezocht naar projectfinancieringen met Europese gelden.

Geldsmijterij is zondig

Middelen haalt Knillis uit de voorziene uitgaven voor het nieuw te bouwen theater dat wij voor maximaal de helft van de huidige kosten willen realiseren. Meer niet.

In het recente verleden maakte de gemeente zich meermaals zondig aan geldsmijterij. Denk hierbij aan: het Jeroen Bosch jaar (30 miljoen Euro), de over-ambitieuze brugprojecten (Bartenbrug 12 miljoen, de Paleiskwartierbrug, 18 miljoen Euro) en de ontwikkeling van Industrieterrein Heesch- West, 10 miljoen Euro. Bepaald hoog is ook het aankoopbedrag voor het pand de Kleine Winst aan  de Markt. Wie dit soort geldsmijterij tegengaat, bespaart, dat spreekt voor.

%d bloggers liken dit: