VERSLAGEN van de Lijsttrekkersdebatten

Geen 14000 euro voor ouderenhuisvesting

en Den Bosch is een hele gezellige stad

20-02-2022

Wethouder Roy Geers (RB) verdedigde, zondag 20 februari, zijn straffe huisvestingsbeleid met verve, maar volgens lijsttrekker Adriana Hernández (50plus) leidde dit tot een grotere armoedekloof. En daar zijn vooral de ouderen, die vaak net maar aan het werk komen en de mensen met een AOW-uitkering de dupe van. Adriana stelde voor om net als in Tilburg een zilverlening, een initiatief van 50PLUS, te gebruiken. Dit is voor de gemeente een zeer betaalbaar initiatief van 14000 euro. Roy zag dit toch heel anders, het was omslachtig, niet werkbaar en veel te duur.

Adriana Hernández pleit voor een Zilverlening in het debat met wethouder Roy Geers

“Den Bosch is een gezellige stad”, stelde Adriana die 27 jaar geleden vanuit Mexico-stad in Den Bosch was komen wonen. De vele hartelijke contacten met buurtbewoners en allerlei activiteiten in de wijken vielen meteen op. Zo reageerde ze, met applaus van het publiek, op de ingebrachte stelling, hoe het eigen karakter van de wijken te behouden, van Roy Geers. Toen hij aantrad als wethouder was het behoud van het eigen karakter een van zijn speerpunten. In zijn ogen moest het karakter van de omliggende kernen, Rosmalen, Empel, Vinkel, Engelen en Bokhoven meer aandacht krijgen in het woningbouw beleid van de gemeente. 50PLUS lijsttrekker Hernández wilde vooral dat er in de wijken in de stad zelf meer een eigenen diverser karakter en dat er te weinig (sociale) huurwoningen gebouwd werden in de wijken. Roy antwoordde dat er een verschil was tussen de landelijke wijken en dorpen en de grootstedelijke wijken. Ook stelde hij dat hij als wethouder te kampen had met een erfenis van het vorige stadsbestuur. Dit overigens als antwoord op een vraag van oud-wethouder Guus Paanakker, die in het publiek zat, hoe het nu met het GZG-terrein zat. Volgens Roy had hij het voor elkaar gekregen om het aandeel huurwoningen van 20% naar 40% te brengen en wel door hiervoor de oude verpleegstersflat Bloemenkamp om te laten bouwen tot huurwoningen voor de sociale sector. Adriana schamperde: “Ja op papier klopt het maar het is wel ergens een achteraf oplossing. Het staan nauwelijks aan de rand”. Waarop Roy repliceerde: “Het staat op een mooie toegankelijk plaats, met uitzicht op de Zuid-Willemsvaart en het is dicht bij de stad. Wat wil je nog meer?”. Adriana vond echter dat Roy zich niet aan de afspraken had gehouden over de verhouding huurwoningen en koopwoningen hetgeen aanleiding was voor nogal wat reacties onder de toehoorders.

Opmerking Adriana leidt tot verwarring

 

Den Bosch in 2030 klimaatneutraal en windmolens gevaarlijk voor vleermuizen.

13-02-2022.

Debutante Eileen Samshuijzen, de lijsttrekker van de Partij voor de dieren, liet er in het lijsttrekkersdebat afgelopen zondag geen gras over groeien. Ze opende het debat met en scherpe reactie op de stokpaardjes van Alexander van Hattem, die stelde dat Den Bosch veel te gastvrij is voor asielzoekers en dat windmolens gevaarlijk zijn voor vleermuizen.

Onderwerp: Opvang asielzoekers in Den Bosch

“Den Bosch moet in 2030 klimaatneutraal zijn”, aldus Eileen, “en dat kan”. Daarnaast vertelde Eileen haar gehoor ook dat de klimaatverandering, naast oorlogen en armoede, aan de bron staat van de vele vluchtelingen die gedwongen worden om op zoek te moeten naar een beter leven. “Het is dus belangrijk dat Den Bosch als gastvrije stad z.s.m. klimaatneutraal wordt in 2030 om de oorzaken van de noodzaken van het vluchten aan te pakken. Het is dus niet meer van deze tijd om je ogen te sluiten voor de klimaatverandering en de enorme gevolgen ervan”.

Alexander van Hattem (l), Antoine Jacobs opent debat, Eileen Samshuijzen (r)

De lijsttrekker van de PVV was het hier absoluut niet mee eens. Volgens Alexander kent gastvrijheid zijn grenzen. “Asielzoekers dienen te worden opgevangen in de eigen regio. Op dit moment krijgen ze onterecht voorrang bij het toewijzen van een woning op Bosschenaren die al jarenlang op een wachtlijst staan”. Ook hield hij de aanwezigen voor dat veel asielzoekers naar Nederland komen om economische redenen en zijn er veel problemen. “De grootschalige noodopvang gaat vaak ten koste van de natuur en er is veel overlast door criminaliteit en culturele en religieuze verschillen”, aldus een stellige van Hattem.

Over de klimaatverandering was Alexander van mening dat al die maatregelen onzinnig waren en nauwelijks zouden bijdragen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. “We zitten tenslotte in een interglaciale periode en dat betekent dat het nu nog steeds kouder is dan normaal”.

Geen windmolens

Eileen zei tegen de aanwezigen dat de huidige klimaatverandering erg definitief is. “Als we nu niet handelen kun we het proces niet omkeren. Daarom moeten we ervoor zorgen dat Den Bosch in 2030 klimaatneutraal is. Dan zijn we in staat om de opwarming van de aarde en de CO2-uitstoot tegen te gaan. We zullen dus alternatieve manieren in moeten zetten. Wij zijn ervoor om veel meer te investeren in onder andere windmolens. Die moeten dan wel zo geplaatst worden dat ze geen hinder vormen voor omwonenden en niet in de aanvliegroutes van vogels staan.

Alexander hield de aanwezigen voor, dat er helemaal geen windmolen moesten komen. “Deze 250 meter hoge windmolens zijn lelijk in het landschap, ze veroorzaken veel overlast voor de omwonenden en zeearenden vliegen er zich op te pletter. Zelfs vleermuizen worden door de veroorzaakte luchtdruk gedood”.

Ook het probleem van de stikstofuitstoot was een controverse tussen PVDD en PVV. Eileen betoogde: “Wij willen de uitstoot van stikstof ernstig verminderen. Dat willen we door het aantal dieren in de veehouderij flink terug te brengen, de boeren te stimuleren en helpen te stoppen met veehouderij of om te schakelen naar een biologische plantaardige landbouw”. Alexander van Hattem ontkende het probleem van stikstofuitstoot en pleitte voor het afschaffen van het verbod op het vrij uitrijden van de mest. “ Injecteer het in de bodem en je stimuleert de biodiversiteit. En met een landbouwsector met lokale familiebedrijven stimuleer je een gezonde landbouw met dieren, zonder uitstoot en die diervriendelijk is. Op het gebied van dierenwelzijn wilde Alexander een verbod op het ‘ritueel’ slachten.  Eileen, zei dat er een algemeen slachtverbod zou moeten komen.

Door: Toon Rekkers    

Woonverplichting en Energietransitie strijdpunten Gewoon Gedreven en SP

13-12-2021

Het lijsttrekkersdebat tussen Sjef van Creij (Gewoon Gedreven) en Bram Roovers (SP), op zondag 12 december in de Knillispoort, leverde het nodige inhoudelijke vuurwerk op. Vooral op gebied van huisvesting en de energietransitie.

Sjef van Creij was tegen de woonverplichting bij het verkopen van je woning, zeker in de kleinere gemeenten. Ook vond hij dat het vooroplopen bij de energietransitie niet op zijn plaats zolang bijvoorbeeld de opslag van waterstof nog steeds niet geregeld is.

Bram Roovers vond dat je de energietransitie ook moest bekijken in het kader van de globale klimaatveranderingen. En zoals het een goed SP’ er betaamde was hij een fervent voorstander van de woonverplichting om daarmee de woningnood aan te pakken.

Sjef bleef bij de meeste onderwerpen vooral hameren op het lokale perspectief en Bram liet blijken dit te respecteren maar keek, met zijn actiepunt ‘energie-armoede’, toch liever naar het grotere belang de politieke besluitvorming.

Sjef van Creij (l), Antoine Jacobs, Bram Roovers (r)

door: Toon Rekkers

%d bloggers liken dit: