’t Bossche Suffertje

Blaas buurtwinkels nieuw leven in!

Het Bossche stadsbestuur laat als vanouds, buurtwinkels en winkelstrips in de diverse buurten doodbloeden. Met het bekende smoesje dat er geen toekomst voor is. Nu ook weer aan de Churchilllaan op West en de Hildebrandstraat op Zuid. Ombouwen tot duurzame appartementen is het paard achter de wagen spannen.

De ziel van de buurt

Winkelstrips en buurtwinkels in de buurten zijn belangrijk voor oudere en mensen met een kleine portemonnee.

Winkelstrips en buurtwinkels in de buurten zijn belangrijk voor oudere en mensen met een kleine portemonnee. Vaak vormen ze ook de ziel van de buurt. Blaas deze winkels daarom nieuw leven in, bijvoorbeeld door ze eventueel door nieuwkomers te laten exploiteren.

Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs

Buurtwinkels zijn de ziel van de buurt. Bron: Visit Den Bosch

DE FLOP-100?

De PvdA bepleit in haar Bossche verkiezingsprogramma een top-100 aanpak: de belangrijkste criminelen worden in de gaten gehouden, zodat ze zich bespied en bekeken voelen om ze zo te beletten strafbare feiten te plegen. Maar dat doet God toch al (zie koepel St. Jan). En helpt dat?

Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs

Alziend oog in Sint Jan. Bron: afb. Ernst van Mackelenbergh, Rosmalen

Geen nieuwe Orthensebrug

“Waar moet de nieuwe Orthensebrug precies komen?”, is een verkeerde vraag.  Want waarom zou er een nieuwe Orthensebrug moeten komen? Er ligt er toch al een fors bedrag voor achterstallig onderhoud klaar?

Dat is veel goedkoper en klimaatvriendelijker dan een nieuwe brug. Zo houden we geld over waar het echt nodig is.

Het geld, dat uit wordt uitgespaard om af te zien van een nieuwe Orthense brug kan beter besteed worden aan geluidsschermen langs de A59 nabij de Tweede Morgen, langs de spoorbaan naar Utrecht door Orthen en langs de A2 door het Bossche Broek.

Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs

Orthensebrug. Foto: Brabants Dagblad

Festivals passen niet bij Engelermeer

EVENEMENTEN WEL OP DE JUISTE PLEK

Leuk hoor al die evenementen in Den Bosch, maar dan wel op geschikte plaatsen. Niet zoals vorige jaar toen de Boulevard voor minstens € 27.500,00 schade heeft aangericht aan het Zuiderpark. Ook het strandbad aan het Engelermeer is niet geschikt. Een locatie is ongeschikt als een meerderheid van de omwonenden er tegen is of natuur of gebouwen worden aangetast.

Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs