’t Bossche Suffertje

Geen nieuwe Orthensebrug

“Waar moet de nieuwe Orthensebrug precies komen?”, is een verkeerde vraag.  Want waarom zou er een nieuwe Orthensebrug moeten komen? Er ligt er toch al een fors bedrag voor achterstallig onderhoud klaar?

Dat is veel goedkoper en klimaatvriendelijker dan een nieuwe brug. Zo houden we geld over waar het echt nodig is.

Het geld, dat uit wordt uitgespaard om af te zien van een nieuwe Orthense brug kan beter besteed worden aan geluidsschermen langs de A59 nabij de Tweede Morgen, langs de spoorbaan naar Utrecht door Orthen en langs de A2 door het Bossche Broek.

Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs

Orthensebrug. Foto: Brabants Dagblad

Festivals passen niet bij Engelermeer

EVENEMENTEN WEL OP DE JUISTE PLEK

Leuk hoor al die evenementen in Den Bosch, maar dan wel op geschikte plaatsen. Niet zoals vorige jaar toen de Boulevard voor minstens € 27.500,00 schade heeft aangericht aan het Zuiderpark. Ook het strandbad aan het Engelermeer is niet geschikt. Een locatie is ongeschikt als een meerderheid van de omwonenden er tegen is of natuur of gebouwen worden aangetast.

Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs