’t Bossche Suffertje

De veel te “DURE” prestige projecten!

De Paleisbrug, de Bartenbrug, het pontje in het Bossche Broek en de mechanische parkeergarage onder het stadskantoor.

Allemaal prestigieuze projecten uit het Rombouts-tijdsperk,

Soms zijn ze mislukt, zoals de mechanische parkeergarage, of blijven ze de stad veel kosten vanwege de vele en vaak hoge reparatiekosten, duur onderhoud of vervanging.

Geldsmijterij

Veel te “dure” prestige projecten lijken voorkeur te genieten bij stadsbestuurders.

De lift van de Paleisbrug is vaak gewoon stuk, voor fietsers is de goot te smal en zijn de trappen te steil. Het handbediende pontje is ongelooflijk onhandig en vaak niet te gebruiken.

Maar het stadbestuur leert er niks van, onverdroten heeft men plannen ingediend voor een nieuwe Orthenbrug.

Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs

Kapotte lift Paleisbrug dwingt fietsers op veel te steile trap.
Bron Brabants Dagblad

Geef de stad terug aan haar bewoners!

’s-Hertogenbosch heeft een mooie, oude binnenstad met een aangenaam verblijfsklimaat voor iedereen.  Het vormt een podium voor een ‘stedelijk ballet’, zoals omschreven door Jane Jacobs (1916-2006), de Amerikaanse architectuurcriticus.

Het Bossche stadsbestuur heeft te weinig oog voor dit stedelijk ballet. Zo laat ze als vanouds, buurtwinkels en winkels in het in het centrum en de diverse buurten aan hun lot over. Omdat het stadsbestuur denkt dat er geen toekomst  voor is. Een veel te duur theater aan de parade en plannen om historische panden om te toveren in grootschalige en vooral luidruchtige horeca doen de stad geen goed.

Hier onder een frisse kijk van als goed voorbeeld onder het motto; “Geef de stad terug aan haar bewoners”.

Bron: De Nieuwe Wereld, juni 2016

Onder leiding van Ad Verbrugge (Filosoof en hoofdocent UvA) een gesprek met Anke Griffioen (Eigenaar Caland/Schoen), Rob van Gijzel (Oud Burgemeester van Eindhoven) en Zef Hemel (Bijzonder Hoogleraar Grootstedeljke Vraagstukken UvA).

De Wmo is vaak een dwaaltuin.

Veel Bosschenaren weten de weg niet in het labyrint van sociale voorzieningen. De Stichting Adviesraad Wmo heeft dat in september 2021 nog aangeklaagd.

De uitvoering van de WMO is er een van willekeur, chaos en rechtsongelijkheid. Dit is de conclusie in het onderzoek van journalistiek platform Investico, Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer.

Wmo is een labyrint

willekeur, onduidelijkheid, bureaucratie

Andere klachten gaan vooral over de onduidelijkheid of onvrede over de indicatiestelling, de gevolgen van de Wmo voor de persoonlijke situatie, de verandering van zorgaanbieder en bureaucratie bij de uitvoering van de Wmo.

Burgers die naar de rechter stappen vanwege een conflict met hun gemeente over hulp en ondersteuning voor ouderen of mensen met een chronische ziekte krijgen gelukkig vaak gelijk.

De Vereniging Knillis o.l.v. Prof. dr. Antoine Jacobs wijst u graag gratis de weg in deze dwaaltuin.

Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs

Prof. dr. Antoine Jacobs tijdens een bijeenkomst op de KUB

Sociale woningbouw voor álle Nulanders

Prima, dat het R.K. parochiebestuur van Nuland zijn grond in de Pelgrimsche Hoeve niet aan de gemeente wil  verkopen. Er is een volstrekt legale weg om hier een sociaal project voor Nulanders te realiseren. Laat de gemeente niet weer een rechtsconflict met zijn inwoners maken.

Parochiebestuur; ‘we verkopen bouwgrond niet’

geen luxe huizen voor slechts een paar Nulanders

Het bestuur van de Nulandse parochie weigert om zijn bouwgrond in de Pelgrimsche Hoeve te verkopen aan de gemeente Den Bosch. Het wil niet dat er alleen dure villa’s en vrijstaande woningen worden gebouwd voor de happy few.  ,,Wij willen zoveel mogelijk sociale woningbouw voor álle Nulanders’. (bron: BD 19 jan 2021)

Prof. dr. Antoine Jacobs

Pelgrimsche Hoeve Nuland. Bron: DTV

Stemlokalen vaak niet rolstoeltoegankelijk.

Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch onderzocht de toegankelijkheid van Bossche stemlokalen.

Volgens de kieswet moet een stembureau toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Kun je niet naar binnen, dan kun je je stemrecht niet uitoefenen.

Er waren bijvoorbeeld meer rolstoeltoegankelijke toiletten dan verwacht. De aanwezigheid van een dergelijk toilet is niet verplicht voor de Kieswet, maar is wel goed om te weten dat die er is.

Hoewel de vluchtweg niet onder de Kieswet valt, vonden ze onder meer een nooduitgang met een drempel van 7 centimeter hoog. Dan kun je met een rolstoel een alarmsituatie het pand niet verlaten.

Bij de Orangerie is een hellingbaan voor rolstoelrijders, die te steil is om jezelf naar boven te rijden.  In een rolstoel kom je de historische trap bij het stadhuis niet op, maar je kunt wel via de achterzijde naar binnen.

Redactie

Stemlokalen moeilijk toegankelijk voor rolstoelen. Bron: Omroep Brabant

Coronasteunfonds

De gemeente moet, zeker nu met de impact van de coronapandemie, een structureel coronasteunfonds oprichten:

Om het ontstaan van een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk te bestrijden. (uit cijfers blijkt dat mensen met een laag inkomen drie keer zo vaak sterven als mensen met een hoog inkomen).

Om te voorkomen dat kleine middenstanders, zzp’ers en overige kleinschalige ondernemers dreigen te verzuipen in faillissementen en ongebreidelde regelgeving.

Voor de  amateursport, de cultuur en cultuurhistorische en allerlei andere verenigingen ondersteuning wordt geboden bij het besturen van de vereniging.

Een coronasteunfonds. Bron: Financieel Management

Dat kunnen cursussen zijn, ondersteuning op het gebied van administratie en financiën (lidmaatschapsgelden) hoe omgaan met betrekken van ouders, het bijsturen van jeugdige leden etc.

Toon Rekkers

Groenlinks of toch GroenRijk…?

GroenLinks Den Bosch staat volgens haar verkiezingsprogramma voor betrokken wijk- en buurtwerk.

Maar haar wethouder achtervolgt de Stichting Jeugdwerk Maaspoort met een vordering van € 65.000,00. Waarom?

Rol Stichting Jongerenwerk Maaspoort uitgespeeld. Bron: DTV Den Bosch

Is GroenRijk geen betere naam voor die club?

Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs

Hoezo in de Dungense polder…?

Uitbehandelde verslaafden verdienen een menswaardige woonsituatie en buurten willen veiligheid.  Ze weg stoppen in de Dungense polder vergroot het probleem. Overlast en onveiligheid voor Zuid en dure beveiliging.

Het probleem is complex, niemand wil ze in de achtertuin. De zoektocht naar een goede oplossing kost onze stadsbestuurders hoofdbrekens met veel vertraging. Er zijn echter hele goede alternatieven.

Maar onze stadsbestuurders moeten die puzzel wel oplossen in een “nieuwe bestuurscultuur” van open overleg en creativiteit. Dit bespaart vertraging en tonnen geld aan onderzoek, huisvesting en beveiliging.

Redactie

Was ooit beoogde opvang in Dungense polder. Bron: Brabants Dagblad

De Oplossing

Twee Bosschenaren bedenken een oplossing voor het VVD-programma. Jules; “Ik zag in het Bossche VVD-programma geen woord over armoedebeleid”. Grard: “Ach joh, hoeft ook niet. We gaan straks net als Rutte IV met de miljoenen smijten. Armen blij, ondernemers blij”. Jules: “Maar wie zal dat betalen?” Grard: “De toekomstige generaties. Dat bieden zij de jonge kiezers”.

Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs

We gooien met miljarden door de coronacrisis, maar wie zal die betalen? |  Gazet van Antwerpen Mobile
Geldsmijten Bron: Gazet van Antwerpen