Sport en Cultuur

Knillis wil dat mensen zich via sport, cultuur en cultuurhistorie verbinden.  Iedere Bosschenaar moet mee kunnen doen en genieten! Daarom moet drempelverlaging voorop staan.

Kunst- en cultuurpolitiek van een gemeente moet gericht zijn op alle inwoners. Daarom is cultuurpolitiek voor een belangrijk deel sociale politiek.

Coronasteunfonds:

De gemeente moet zeker nu met de impact van de coronapandemie, fondsen creëren waaruit de amateur sport / cultuur en cultuurhistorische en allerlei andere verenigingen ondersteuning wordt geboden bij het besturen van de vereniging. Dat kunnen cursussen zijn, ondersteuning op het gebied van administratie en financiën (lidmaatschapsgelden) hoe omgaan met betrekken van ouders, het bijsturen van jeugdige leden etc.

Open deurpas:

Weinig steden in Nederland kennen zo’n rijk cultuurhistorisch leven als ’s-Hertogenbosch. De florerende Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, de vele initiatieven op het gebied van cultuurhistorie zoals de populaire cursus Boschlogie zijn daarvan eminente voorbeelden. Koester ze, bouw ze uit en doe dat ook met andere vrijwilligersinitiatieven die de stad tot gemeenschap maken. Ze zijn van grote betekenis, bijvoorbeeld ook in de strijd tegen eenzaamheid.

Daarom gaan we tenminste voor de Open deur pas. Deze geeft flinke korting op deelname aan sport, cultuur- en cultuurhistorische activiteiten. Deze Open deur pas is beschikbaar voor alle Bosschenaren tot 125% van het inkomen op bijstandsniveau.

Open deurpas

Cultuur:

Stedelijke amateur kunst & cultuur moeten royaal de kans krijgen zich te presenteren op de diverse podia in de stad, die met gemeentelijke subsidie in stand worden gehouden (Theater a/d Parade, Verkadefabriek, Willem II, Toonzaal, Perron 3, musea, etc.) De vaartocht Bosch Parade keert jaarlijks terug op de Binnendieze. Het Kruithuis wordt ingericht als Vestingmuseum. Ruim baan voor cultuuronderwijs op basisscholen.

Sport:

Scholen, sportverenigingen en combinatiefunctionarissen moeten in staat worden gesteld in een aantal sporten een interscholaire competitie te organiseren. Zo’n initiatief bevordert ook de samenwerking tussen scholen, sportverenigingen én leerlingen. Verdienen ‘ongeorganiseerde’ sporten als skaten, skateboarden, straatvoetbal en BMX een plek in de buitenruimte. Met kleine investeringen kunnen ook braakliggende terreintjes en grasvelden geschikt gemaakt worden om er te sporten en bewegen.

Volksport nummero één, voetbal, is de afgelopen jaren in ’s-Hertogenbosch in de versukkeling geraakt. Amateurclubs als BVV, CHC, OSC en TGG leiden een moeizaam bestaan en moeten al te veel sociale problemen opvangen. Ze verdienen substantiële steun van de gemeente op het gebied van management en organisatie.

Cultuurhistorie:

De gemeente gaat in overleg met cultuurhistorische organisaties en initiatieven als de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en Boschlogie om projecten tot ontwikkeling te brengen waarbij cultuurhistorie wordt ingezet ter bestrijding van eenzaamheid. Er is al Boschlogie voor ambtenaren, politici en reguliere groepen. De cursus wordt nu ook ingezet voor senioren in verzorgingstehuizen en vereenzaamden.

%d bloggers liken dit: