Knillis staat voor…

Knillis staat voor vijf stadswaarden:

  1. Een sociale stad, die haar inwoners daarbij ten dienste staat.
  2. Inspraak wordt Beginspraak, want een sociale stad betrekt haar inwoners daadwerkelijk het beleid.
  3. Een klimaat-actieve stad, de gemeente is proactief op het gebied van klimaatverandering en geeft ruimte aan natuur en mens.
  4. Een mensvriendelijke stad, betekent een mensvriendelijke en ontmoetingsgerichte inrichting van de openbare ruimte.
  5. De gemeente benut en faciliteert; sport, cultuur, bestaande vrijwilligersinitiatieven en  cultuurhistorie om de gemeenschapszin te bevorderen.

Voor de periode 2022-2026 verwachten we een stadsbestuur dat wars is van geldsmijterij en zich bij elke zwaarwegende beslissing de vraag durft te stellen; “worden de inwoners hier gelukkig van?”

Bekijk hieronder zoals wij dat altijd al deden!

%d bloggers liken dit: