Een sociale stad

Knillis wil een sociale stad op alle terreinen van het menselijk leven, van woningbouw tot werk, van zorg tot welzijn, sport, onderwijs en cultuur. Wij willen dus een veel beter sociaal beleid op het gebied van armoedebestrijding, arbeidsmarkt, onderwijs, zorg , wonen en het economisch klimaat.

Armoedebestrijding:
Financiële ondersteuning door de gemeente van organisaties op het terrein van armoedebeleid, zoals de Voedselbank, de Kledingbank, Vereniging Vincentius, Stichting Leergeld, Sportfonds enzovoorts. De gemeente moet een ruimhartig minimabeleid voeren. De grens om in aanmerking te komen voor regelingen in het kader van armoedebestrijding moet liggen op 125% van het belastbaar minimumloon. De gemeente moet het opleggen van strafkortingen op bijstandsuitkeringen voorkomen. Niet automatisch straffen, maar rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Strafkorting volgens de Participatiewet wordt pas uitgevoerd nadat de bezwaarprocedure is doorlopen. De gemeente is actief in het opsporen van mensen die eenzaam zijn en/of schulden hebben (formulierenbrigade) en helpt hen door de inzet van schuldsaneringsinstrumenten en ondersteuningsmaatregelen, waar mogelijk door hun zelfredzaamheid te herstellen. Elke Bosschenaar kan deelnemen aan een gemeentelijke collectieve zorgverzekering.

Arbeidsmarkt:
Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt, mogen tijdelijk werken in buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport en openbare ruimte. Ze verdienen daarmee het minimumloon, met normale secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenopbouw. Deze banen sluiten aan bij de ambities en mogelijkheden van werkzoekenden maar mogen geen bestaande banen vervangen. Geen verplicht vrijwilligerswerk bij uitkering of noodgedwongen mantelzorg. Bij reguliere werkzaamheden geen minimumloon maar een gewoon loon. De gemeente moet meer doen om nieuwkomers in onze samenleving te integreren. Denk hierbij aan werkprojecten, het ontmoeten van deze mensen in buurthuizen, ze opzoeken in hun groep, hen helpen bij allerlei lastige vragen die ze tegenkomen in onze maatschappij, helpen in taalonderricht e.d. WeenerXL blijft een gemeentelijke instantie. Bij WeenerXL moeten veranderingen plaatsvinden voor een meer en betere interne en klantvriendelijke houding.


Onderwijs:
De gemeente stimuleert voldoende leer- en stageplaatsen voor scholieren, studenten in MBO en HBO en werkzoekenden door zelf dergelijke leerwerkplaatsen aan te bieden en ze bij werkgevers volgens het social return principe af te dwingen. Elke school kan jaarlijks een geoormerkte subsidie krijgen voor breed cultuuronderwijs. Laaggeletterdheid en taalachterstanden worden aangepakt via de bestaande scholen en niet door marktorganisaties,
Voor leerlingen uit een gezin met een inkomen tot 125 % van het belastbaar minimumloon moet er gratis bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en vergoeding van de bijdragen in de kosten van schoolreisjes komen.

Zorg:
Iedereen die zorg nodig heeft krijgt die op basis van maatwerk. In alle wijken en woonkernen is eerstelijnshulp aanwezig zijn. Ook zijn revalidatie en na-ziekenhuisopvang in eigen wijk en buurt aanwezig in samenwerking met gezondheidscentra. De regie over de te voeren eigen zorg blijft behouden. Een bad-bed-en-brood voorziening voor verwarde mensen/mensen met een psychische stoornis op daartoe sociaal-maatschappelijk geschikte locaties.
De gemeente mag geen afspraken en contracten afsluiten met zogenaamde zorgcowboys (zie het slechte voorbeeld van de VLV in de Dungense polder)
Er komt een ‘dienstencheque’ om huishoudelijke hulp en zorg mee in te kopen.

Wonen:
Op 17 november 2017 kraakte student Lennart (21) ten einde raad met vrienden het pand Kruisboederhof 10. Lennart motiveerde deze actie:

‘Wij vinden het in deze tijden van woningnood schandalig dat er panden leegstaan die ook kunnen dienen om mensen woonruimte te verschaffen. Ik studeerde in Den Bosch en probeerde al lange tijd een betaalbare woning te vinden in de stad. Helaas was woonruimte hier amper te vinden voor studenten of mensen met een laag budget. Daarom hebben we nu de pastorie gekraakt.’

Lennart was destijds -zoals nog steeds alle jongeren bij hun zoektocht naar huisvesting – overgeleverd aan de grillen van ‘de markt’. Dan wint de ouderwetse huisjesmelker of speculant.

De gemeente kijkt nog steeds passief toe, doet niets. Het is dus de hoogste tijd voor gemeentelijke woonbemiddeling, om te beginnen bij de jongeren. In het verlengde hiervan een gemeentelijk bemiddelingsbureau voor jongerenhuisvesting. Herinvoering gemeentelijk woningbedrijf, dat optreedt én als inschrijf- en toewijzingsdienst én als gemeentelijk bouwbedrijf omdat de particuliere sector niet levert wat nodig is. Invoeren van een woningplicht bij koophuizen en huren in de vrije sector. Meer sociale en betaalbare woningen door bij de toewijzing van bouwlocaties, verbouwprojecten en de vergunningverlening. En dat betekent voorrang voor bouwbedrijven en corporaties, die sociale huur- en koopwoningen bouwen, welke voldoen, zowel aan de prestatie-eisen (energie/grondstoffen) als een realistische prijs. Huurwoningen blijven in eigendom van de woningcorporaties of ze worden aan de zittende bewoners verkocht met een onderhoudsverplichting; in dat laatste geval moet de grond in eigendom van de gemeente komen en in erfpacht worden uitgegeven. Gemeentelijke gronden worden alleen verkocht met anti-speculatiebeding. Er komt een nieuwe huisvestingsverordening met een eerlijker en helder toewijzingssysteem.

Economisch klimaat:
Het economisch klimaat is mede door de corona-epidemie zwaar onder druk komen te staan en daarom moet de gemeente ruimhartig zorg dragen voor de economische dragers (mkb, ZZP’ers), culturele dragers (kleinkunst e.d.), sportverenigingen en overige amateursporten. Startende ZZP’ers moeten kunnen meedingen naar opdrachten van de gemeente als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen. Van ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben wordt niet geëist dat zij hun bedrijf stop zetten. ZZP’ers komen in aanmerking voor het minimabeleid. De gemeente steunt een flinke verbetering van de waren- en voedselmarkt door afschaffing van de staangelden. Wijk en buurt economieën worden bevorderd door het beschikbaar stellen van werk- en opslagruimten en gezamenlijke inkoop van materiaal en diensten. Er wordt een detailhandel-plan ontwikkeld dat gebaseerd is op de vraag per wijk en buurt. Gestreefd wordt naar langdurige winkelvestigingen en grote diversiteit aan winkels. De gemeente werkt samen met de Stichting Vluchtelingenwerk en zoekt financieringsbronnen om vluchtelingen (bij) te scholen en klaar te stomen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Er komt een stadsbank die zich onder meer bezighoudt met schuldsanering, stad- economische activiteiten zoals Sociale Ondernemingen (Social Enterprise), ZZP-startersleningen, burgersparen, enzovoorts. Ook beleggen via deze stadsbank, (zoals Social Impact Bonds) in onder meer plaatselijk sociale woningbouw, plaatselijke duurzaamheid en plaatselijke culturele projecten als musea (collecties) wordt bevorderd.

Betaalbare huisvesting voor jongeren en sociaal zwakkeren is een prioriteit

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: