Een mensvriendelijke stad

’s-Hertogenbosch heeft een mooie, oude binnenstad met een aangenaam verblijfsklimaat voor iedereen. Arm en rijk, ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders, zij die reizen en niet – kunnen – reizen genieten van mooie plekjes. Dat kan nog beter, de historische binnenstad is niet ‘af’. ’s-Hertogenbosch kan nog steeds trots zijn op de oude binnenstad. Denk hierbij aan het middeleeuwse stratenpatroon van de binnenstad, historische monumenten zoals de perronoverkapping en het ongeschonden deel van de historische binnenstad. Zo kunnen vandaag de dag alle Bosschenaren, arm en rijk, autochtoon en allochtoon, zij die reizen en niet – kunnen – reizen nog steeds genieten van mooie plekjes.

Historische en ontmoetingsgerichte binnenstad

Openleggen Binnendieze:

‘De openlegging van de Binnendieze nabij de Koningsbrug lijkt meer in het verschiet te komen’, schrijft Bastion Oranje al in 2004. En gelijk had deze digitale krant. De toenmalige wethouder Jetty Eugster voerde een gesprek met Frans van Gaal (De Stadspartij, nu Knillis)en Paul van der Krabben (Bosch Belang). Eerder had de plaatselijke VVD-fractie al aangedrongen op een serieus onderzoek naar de mogelijkheid van openlegging van de Koningsbrug (ter hoogte van Anne Frankplein). Zonder openlegging van de Koningsbrug is de restauratie van de Binnendieze niet voltooid. Het water van de bijna onzichtbare Kleine Vughterstroom komt nu bij de Synagoge aan het licht en verdwijnt nu naar nergens.

Openleggen Binnendieze nog niet gerealiseerd

Binnenstad:

Uitgangspunt moet worden, herstel en openlegging van de Binnendieze achter de Waterpoort, ter hoogte van het Loeffplein. Uitgangspunt moet worden, openlegging Binnendieze bij Koningsbrug, ter hoogte van Anne Frankplein en Keizerstraat. Het middeleeuwse stratenpatroon van de gesloopte Pijp, de kleinschalige bouw is uitgangspunt van het huidige GZG-terrein. De Sint- Jan is maatstaf voor de bouwhoogten in de oude stad, binnen de wallen. Wonen boven winkels wordt uitgangspunt in volkshuisvestingbeleid, waarmee de gevel van hoog tot laag weer aandacht krijgt. Hard optreden gemeente tegen pandeigenaren, die waardevolle panden naar de mallemoer helpen. Uitgangspunt moet worden, de door de Zuid-Willemsvaart gecoupeerde Citadel krijgt zijn vijfde en laatste punt weer terug. De gemeente stelt weer een stadsarchitect aan. Een eigentijdse markering van de Pieckepoort.

Stedelijk ballet:

Een podium voor ‘het stedelijk ballet’, zo omschrijft Jane Jacobs (1916-2006), de Amerikaanse architectuurcriticus, de ideale woon- en werkwijk. Daarom de noodzaak van diversiteit, gemengd gebruik, werken en wonen, kleine bouwblokken, het behoud en gebruik van oude gebouwen, en de noodzaak van concentratie.  Dat is ook het uitgangspunt voor Knillis bij de (her)inrichting van de buitenwijken.

Fietspaden

De huidige fietspaden zijn te smal. Verbreed ze naar 5 meter en zorg voor een klimaatvriendelijke afwatering!

Dat wil zeggen: Menging van functies zoals wonen, werken, ontmoeten én spelen, Meer groen, minder asfalt, vooral waterdoorlaten plaveisel. Voorrang in het wijkverkeer voor het spelend kind. De gemeente start experimenten met ondergronds parkeren in wijken. Het eigentijdse monument het Cementrum moet van gemeentelijk naar rijksmonument.

Vincent van Rossum: ‘De stad is een natuurverschijnsel, geen wegwerpartikel’.

%d bloggers liken dit: