ANBI

Vereniging KNILLIS is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).

RSIN: 61.36.618

Naam: KNILLIS

Postadres: Staakakker 40, 5275 AN Den Dungen

telefoonnummer: 06-30795857 of 06-39370353

email: toonrekkers@hetnet.nl of atjmjacobs@hotmail.com

doelstelling: bewustwordinge genereren rondom lokale politieke, maatschappelijke en sociale vraagstukken in ‘s-Hertogenbosch

hoofdlijnen van het beleidsplan: het organiseren van debatavonden, het publiceren van meningen en artikelen in beeld op een eigen website, sociale en andere media.

bestuurssamenstellling: Antoine Jacobs (voorzitter), Toon Rekkers (secretaris) en Gérard Ubink (penningmeester).

beloningsbeleid: onbezoldigd

activiteiten: zie bijlage

Jaaroverzicht financiën:

alle inkomsten worden verkregen uit een maandelijkse contributie van de leden.

%d bloggers liken dit: