Knillis doet er toe…!

Oorlog is nooit de oplossing!!!

De vroegere bisschop van ‘s-Hertogenbosch , mgr. Hurkmans, heeft tijdens de Mis in de Sint Jan, kardinalen, Pax Christi en andere katholieken en belangstellenden opgeroepen tot actie voor de vrede in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Oorlog is nooit een oplossing, zei hij. Wie doet er mee? Onderteken de petitie gericht aan het Europees Parlement

De Nieuwe Stad

Knillis heeft ervoor gekozen om als onafhankelijk online platform bij te dragen aan een nieuwe Bossche samenleving. Daarom kiest Knillis voor het organiseren zogenaamde van politieke ‘hubs’ (denktanks) zowel fysiek als online met als motto; “De Nieuwe Stad” .

Visie

Knillis wil bijdragen aan een betere toekomst ‘s-Hertogenbosch en haar inwoners. Dus denken we na over een sociale stad, solidariteit, kleinschaligheid, duurzaamheid en de rechten van mens èn natuur.

Knillis wil een stad waarin wij voor elkaar zorgen en waarin iedereen kan meedoen. Voorop staan welzijn en geluk van álle inwoners. Dat kan alleen met een lokale overheid die haar inwoners serieus neemt en met ze een echte dialoog aangaat.  

Daarom wil Knillis bijdrage leveren aan een Bossche samenleving die zich bij elke zwaarwegende beslissing de vraag stelt: worden de inwoners en de stad hier beter van?

Bekijk ook de episodes over 50 jaar Knillis in de film “Knillis 50 jaar in beeld en geluid”.